Информация о Посольстве   Китайско-украинские Отношения   Консульская Служба   Торгово-экономические Связи   Научно-технические Сотрудничества   Культурное сотрудничество   Просвещение 
    главная страница > Китайско-украинские Отношения
Совместное заявление между Китайской Народной Республикой и Украиной относительно всестороннего повышения уровня китайско-украинских отношений дружбы и сотрудничества
2010/09/06

Сьогодні у Пекіні Президент України Віктор Янукович та Голова КНР Ху Цзіньтао підписали спільну заяву між Китайською Народною Республікою та Україною стосовно всебічного підвищення рівня китайсько-українських відносин дружби і співробітництва.

Гглави двох держав згадали шлях розвитку китайсько-українського співробітництва з часу встановлення дипломатичних відносин між двома країнами та висловили задоволення досягнутими результатами двосторонніх відносин. Глави держав були єдині в тому, що на нинішньому етапі в китайсько-українських відносинах склалися нові сприятливі можливості, а подальше підвищення рівня китайсько-українських відносин та всебічне розширення співробітництва в усіх сферах відповідає корінним інтересам двох держав та їхніх народів.

Виходячи зі спільного бажання всебічно поглиблювати та підвищувати рівень відносин дружби і співробітництва між двома країнами, сторони серед іншого заявляють про наступне:

1. Сторони підтверджують відданість базовим принципам, зафіксованим у «Спільному комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Китайською Народною Республікою та Україною» (від 4 січня 1992 р.), «Спільному комюніке між Китайською Народною Республікою та Україною» (від 31 жовтня 1992 р.), «Спільній декларації між Китайською Народною Республікою та Україною» (від 6 вересня 1994 р.), «Спільній декларації між Китайською Народною Республікою та Україною про розвиток та поглиблення відносин дружби і співробітництва» (від 4 грудня 1995 р.), «Спільній декларації між Китайською Народною Республікою та Україною про зміцнення відносин дружби і співробітництва в ХХІ столітті» (від 21 липня 2001 р.), а також у «Спільній декларації між Китайською Народною Республікою та Україною» (від 18 листопада 2002 р.).

Сторони докладуть спільних зусиль до наповнення двосторонніх відносин стратегічним змістом, а також започаткування і розвитку відносин стратегічного партнерства.

Сторони вважають, що взаємні візити між двома країнами на вищому рівні та політичний діалог є надзвичайно корисним для поглиблення взаєморозуміння, координації взаємних позицій та активізації взаємовигідного співробітництва. Сторони продовжать підтримувати контакти на вищому рівні, постійно зміцнюючи політичну основу розвитку двосторонніх відносин.

2. Сторони вважають, що взаємна підтримка з питань, що стосуються державного суверенітету, єдності та територіальної цілісності, лежить в основі китайсько-українських відносин.

Українська сторона підтвердила, що підтримує і в подальшому буде підтримувати політику «одного Китаю», виступає проти «незалежності Тайваню» в будь-якій формі, проти вступу Тайваню до міжнародних організацій, членами яких можуть бути лише суверенні держави, а також не здійснюватиме жодних офіційних контактів з Тайванем. Українська Сторона підтримує мирний розвиток відносин між берегами Тайванської протоки та справу мирного об'єднання Китаю, вважає тайванське питання виключно внутрішньою справою КНР.

Китайська Сторона підтверджує повагу до незалежності України, її суверенітету та територіальної цілісності.

Китайська Сторона високо оцінює рішення Української Сторони позбутися в односторонньому порядку ядерної зброї та вступ України в статусі без'ядерної держави до «Договору про нерозповсюдження ядерної зброї», а також підтверджує, що згідно із Заявою Уряду КНР від 1994 року, принципова позиція Китаю щодо незастосування ядерної зброї або загрози її застосування проти неядерних держав та без'ядерних зон поширюється на Україну. Сторони готові до проведення консультацій щодо подальшого посилення гарантій без'ядерної безпеки.

3. З метою підвищення ефективності існуючих механізмів двосторонньої співпраці, Сторони ухвалили рішення про створення Комісії зі співробітництва між Китайською Народною Республікою та Україною зі співголовами на рівні віце-прем'єр-міністрів двох країн, а також у її рамках – підкомісій з питань співробітництва в сфері економіки та торгівлі, науки і техніки, сільського господарства, космосу, культури, освіти.

4. Сторони вважають, що між двома країнами існують широкі перспективи розширення співробітництва в торговельно-економічній, інфраструктурній, інвестиційній, транспортній та інших сферах. Сторони використовуватимуть можливості двостороннього співробітництва, а також Світової організації торгівлі та інших багатосторонніх інститутів для безперервного підвищення рівня взаємодії.

Сторони відзначають появу позитивних тенденцій зростання в двосторонньому торговельно-економічному співробітництві, яке подолало негативний вплив міжнародної фінансової кризи. Сторони повинні скористатися нинішнім сприятливим моментом для регулювання структури двосторонньої торгівлі та зміни моделі її зростання, докласти зусиль для збільшення обсягів торгівлі машино-технічною та високотехнологічною продукцією, упорядкувати торгівлю, побудувати сучасні логістичні та торговельні майданчики, активізувати обмін та співпрацю у сфері захисту прав інтелектуальної власності, прискорити реалізацію масштабних двосторонніх проектів з метою створення умов для здорового, стабільного та сталого розвитку китайсько-українського торговельно-економічного співробітництва.

Сторони підтвердили готовність сприяти розвитку інвестиційного співробітництва між Україною і КНР.

Сторони розширять співпрацю між Китайським комітетом сприяння міжнародній торгівлі та Торгово-промисловою палатою України, Українським союзом промисловців і підприємців, проводитимуть спільні інвестиційні форуми, виставки та ярмарки.

Сторони погодились розглянути можливість започаткування постійно діючого механізму Українсько-китайського бізнес-форуму.

5. Сторони і надалі розвиватимуть співпрацю в нафтогазовій сфері та сфері ядерної енергетики, заохочуватимуть до участі зацікавлені організації та підприємства двох країн до участі в проектах будівництва енергетичних об'єктів.

6. Сторони надають великого значення співпраці в науково-технічній та інноваційній сферах, ретельно спланують ключові сфери та пріоритетні напрямки співробітництва, активізують спільні дослідження в базових та високотехнологічних галузях, активно стимулюватимуть промислове освоєння результатів наукових досліджень.

7. Сторони вважають, що співробітництво в гуманітарній сфері сприяє довірі та дружбі народів двох країн, зміцнює соціальну основу двосторонніх відносин. Сторони вирішили і надалі розширювати співпрацю в сферах освіти, культури, спорту, туризму та молоді, зокрема, провести Дні культури та інші масштабні заходи.

8. Сторони підтримуватимуть та заохочуватимуть політичні партії двох країн та громадські організації до розширення взаємних контактів. Сторони ухвалили рішення активізувати зв'язки та співпрацю між побратимськими містами двох держав, сприяти цілісному розвитку двосторонніх відносин.

9. Сторони вважають, що розвиток співробітництва між двома країнами в консульській сфері та сприяння міжлюдським контактам має велике значення. Сторони вживатимуть активних заходів для створення сприятливих умов для поїздок громадян двох країн, захищатимуть на території своєї держави законні права та інтереси громадян іншої Сторони, а також спільно попереджатимуть та протидіятимуть нелегальній міграції.

10. Сторони спільно з міжнародним співтовариством докладатимуть активних зусиль для спільного реагування на глобальні виклики, дотримання та захисту норм міжнародного права, формування багатополярного світу та демократизації міжнародних відносин з метою створення більш гармонійного світу, в якому пануватимуть довготривалий мир та спільне процвітання.

11. Сторони вважають, що у світовій економіці намічаються загальні тенденції до оздоровлення, проте основа відновлення не є міцною, його процес - нерівномірний, а значний негативний вплив світової фінансової кризи все ще відчувається. Сторони виступають за необхідність збереження всіма державами спадковості та стабільності макроекономічної політики, посилення координації макроекономічної та фінансової політики, подальшого просування реформи міжнародної фінансової системи, удосконалення механізмів управління глобальною економікою, протидії та недопущення протекціонізму в усіх формах, а також активного сприяння динамічному, сталому та збалансованому зростанню світової економіки.

12. Сторони вважають, що міжнародна безпекова ситуація в цілому стає менш напруженою, однак все ще збільшуються фактори нестабільності та невизначеності, що міжнародні суперечки та регіональні конфлікти повинні вирішуватися у мирний спосіб, а не військовими методами. Сторони посилять координацію на двосторонньому та багатосторонньому рівнях з метою попередження розповсюдження зброї масового знищення, спільно боротимуться з міжнародним тероризмом, транскордонною організованою злочинною діяльністю, а також з іншими нетрадиційними загрозами безпеці, спільно захищатимуть мир і стабільність у світі.

13. Сторони відзначають центральну роль Організації Об'єднаних Націй у підтримці миру в світі, безпеки та розвитку. Сторони підтверджують зобов'язання зміцнювати ООН для підвищення її авторитету та ефективності, вважають, що реформування ООН повинно максимально відповідати потребам усіх держав-членів, в тому числі, потребам та інтересам країн, що розвиваються. Держави-члени ООН повинні провести відкриті, транспарентні, всебічні та демократичні консультації для досягнення консенсусу з широкого кола питань реформування ООН.

14. Сторони приділяють значну увагу проблемі кліматичних змін, визнають ключову роль «Рамкової конвенції ООН з питань змін клімату» та її «Кіотського протоколу», підтримують принцип «спільної, але диференційованої відповідальності», висловлюють готовність спільно з усіма сторонами докласти зусиль для просування переговорного процесу щодо «Балійської дорожньої карти» з метою активізації міжнародного співробітництва в цій сфері, а також зробити активний внесок у спільні зусилля з реагування на виклики, пов'язані з кліматичними змінами.

Президент В.Ф.Янукович висловив вдячність Голові КНР Ху Цзіньтао та Уряду КНР за теплий і дружній прийом, а також запросив Голову Ху Цзіньтао здійснити державний візит в Україну в зручний для обох сторін час. Голова КНР Ху Цзіньтао із задоволенням прийняв це запрошення.

Голова Китайської Народної Республіки            Президент України

ХуЦзіньтао                 В.Ф.Янукович

м. Пекін, «2» вересня 2010 рокуреконмендовать другому
       печать